Acte Necesare

Acte pentru transcriere nastere

Acte pentru transcriere nastere

 

TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR ŞI A EXTRASELOR DE NAŞTERE ÎNTOCMITE

DE AUTORITĂŢILE STRĂINE ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNE

Art. 44 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi art. 70 din H.G.64/2011

 

1.Cererea de transcriere se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul părintelui care solicită transcrierea; cererea se face de unul dintre părinţi, prin împuternicit cu procură specială ,autentificată conform prevederilor art.72 alin (6) din H.G.64/2011. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate cererea se adresează primarului de la ultimul domiciliu avut în ţară, dacă părinţi au avut domicilii diferite ,cererea se depune la primăria de la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi

 

2.Cererea de transcriere este însoţită de certificatul sau extrasul de naştere în original , fotocopie şi traducere legalizată ,precum şi , după caz de următoarele documente:

- actul de identitate sau paşaportul în original şi fotocopie copie;

- certificat de căsătorie după caz în original şi fotocopii

- declaraţie din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naştere al copilului, în cazul în care părinţii acestuia au domicilii diferite;

-  declaraţie din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit.

 

3.Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore, ori prin împuternicit cu procură specială; în cazul în care părinţii au domicilii diferite în ţară, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului.

 

  1. Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, ai căror părinţi au domiciliul în străinătate, cererea de transcriere a certificatelor de naştere se depune la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinţi în România, iar în cazul în care au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi.

 

  1. Persoanele care fac dovada cetăţeniei române cu Certificatul de cetăţenie eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie sau misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României depun cererea de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă, procurate din străinătate, la D.S.C. - Sector 1; persoanele care dobândesc cetăţenia română şi fac dovada domiciliului în România cu permis de şedere permanentă eliberat de O.R.I. vor adresa cererea de transcriere primarului unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu, potrivit datelor înscrise în permisul de şedere.

 

Documentele administrative emise de autorităţile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, precum şi traducerile acestora, care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează;

Documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;

Documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizează, în conformitate cu prevederile <LLNK 11992   105 10 202 162 31>art. 162 din Legea nr. 105/1992, cu completările ulterioare.

Mai multe informatii
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram