Primăria Cogealac

INFORMAȚII CULTURALE ȘI ECONOMICE

                         În comuna Cogealac educația elevilor de vârstă preșcolară și școlară este asigurată în trei grădinițe cu orar normal, trei școli generale și un liceu.

Liceul Tehnologic Cogealac  reprezintă unitatea  coordonatoare pentru școlile din satele arondate comunei. Acesta include  în structurile sale următoarele nivele de educație: primar, gimnazial, liceal (teoretic și tehnologic), învățământ profesional de 3 ani.

Structurile care aparțin Liceului Tehnologic Cogealac sunt următoarele: Școala Gimnazială „ Cristea Caraman” Cogealac, Școala Gimnazială nr. 1 Rîmnicu de Jos, Școala Gimnazială nr. 2 Tariverde și Grădinițele cu orar normal din cadrul celor trei localități.

Atât unitatea coordonatoare cât și  structurile subordonate funcționează într-un  singur schimb.

Numărul de  copii înscriși  în grădinițe este de 140, numărul de elevi , atât în învățământul primar cât și în cel gimnazial este de 508 elevi, elevii înscriși în învățământul liceal sunt în număr de 172, iar elevii înscriși  în învățământul profesional în număr de 70.

În cadrul  unităților de învățământ din comuna Cogealac, studierea disciplinelor de predare este asigurată de personal didactic calificat, format din 61 cadre didactice, distribuite pe grade didactice astfel: 23 cadre didactice cu gradul I, 12 cadre didactice cu gradul II, 19 cadre didactice cu definitivat și 2 cadre fără definitivat.

Lăcașurile de cult din comună sunt: Parohia nr. I Cogealac ”Adormirea Maicii Domnului” , Parohia nr. II Cogealac ” Sfântul Vasile cel Mare” ,  Biserica Ortodoxă din Tariverde ” Sfinții  Apostoli Petru și Pavel ” , Biserica Ortodoxă din Gura Dobrogei ” Sfântul Dumitru” ,  Biserica din Rîmnicu de Jos ” Sfânta Paraschivia” și Mănăstirea Colilia.

În comuna  Cogealac se regăsesc patru cămine culturale  amplasate în localitățile Cogealac, Tariverde, Rîmnicu de Jos și Gura Dobrogei.

Localitatea Cogealac este  conectată la rețeaua  de transport public  de călători, pe traseul Constanța-Cogealac. Orarul de transport  aferent traseului  Cogealac-Constanța și retur este :      oră plecare din  Cogealac    5.30 ; 8.30 ;11.30 ;14.30 ;17.30

                    oră plecare din Constanța   6.45 ; 9.45 ; 12.45, 15.45 ;18.45

         Legătura dintre  comuna Cogealac și municipiul Constanța se realizează și prin  intermediul căii ferate pe traseurile : Cogealac-Medgidia, Cogealac-Constanța,  Poarta Albă- Cogealac.

         De asemenea este important de menționat că în apropierea  comunei se află situat aeroportul Mihail Kogălniceanu la o distanță de aproximativ 30 km.

Rețeaua hidrografică  de suprafață  a comunei este caracterizată de prezența a trei  pâraie: pârâul Derea- Râmnicu, râul casimcea care trece la 1 km de localitatea Gura Dobrogei și pârâul Nuntași ( ce izvorăște din comuna Fântânele și se varsă în lacul Nuntași)

Sistemul de alimentare cu apă are două surse  subterane, respectiv sursa subterană Cogealac ( formată din șase puțuri forate) și  sursa subterană de apă Tariverde ( formată din trei puțuri forate).

Rețeaua de distribuție a apei în localitatea Cogealac ,  are lungimea totală de      23 790 m , stația de repompare ce asigură  pomparea apei de la sursă la consumatori este echipată cu două electropompe, stația de clorinare este echipată cu un dozator de clor și o pompă,  iar rezervorul de înmagazinare din beton armat, suprateran , are capacitatea de 300 mc.

Rețeaua de distribuție a apei în localitatea Tariverde ,  are lungimea totală de      10 530 m, punctul de exploatare cuprinde stația de pompare, stația de tratare a apei, rezervoare de înmagazinare și bazin betonat. Stația de pompare a apei este echipată cu două pompe și un vas hidrofor, stația de tratare a apei este o instalație de  clorinare automată iar rezervoarele de înmagazinare  subterane au volumul de 100 mc.

Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram