Primăria Cogealac

Informații geografice și demografice

Din punct de vedere demografic , populația din comuna Cogealac a înregistrat o scădere ajungând de la 7345 persoane în  anul 1992 ( înainte de desprinderea satului Fântânele) la 5452 persoane la 1 ianuarie 2018.

Comuna Cogealac face parte  din rândul localităților  cu activități preponderent agricole. Funcția agricolă a comunei Cogealac se materializeză în producție vegetală, producție animalieră, elemente de activități adiacente, precum și prelucrarea primară a produselor vegetale și animaliere. De  asemenea, tot în sprijinul activității agricole acționează și resortul economic de valorificare pe piața liberă a produselor agroalimentare obținute. Agricultura reprezintă  sectorul economic  cu ridicat  potențial de dezvoltare în comuna Cogealac, fiind și sector  destul de puternic  în realizarea de venituri. În prezent terenurile agricole ocupă o parte foarte mare din suprafața totală a comunei, respectiv 92%.

La nivelul comunei Cogealac își desfășoară activitatea  un număr de 123 agenți economici.

Suprafața comunei  este împărțită după cum urmează: teren arabil  14.320,98 ha, suprafața de vie  406,00 ha, pajiști 2150,01 ha și suprafața de teren intravilan 843 ha. Suprafața de teren intravilan pe sate este: Cogealac  232 ha, Tariverde  183 ha, Rîmnicu de Jos 165 ha, Rîmnicu de Sus 140 ha, Gura Dobrogei 123 ha.  În comuna Cogealac sunt în total 1721 gospodării,  în satul Cogealac sunt 1020, în satul Tariverde  405, în satul Rîmnicu de Jos 206, în satul  Rîmnicu  de Sus 32,  iar în satul  Gura Dobrogei 58 gospodării ale locuitorilor.

Teritoriul comunei se învecinează cu următoarele unități administrative: în partea de nord cu județul Tulcea și comuna Fântânele, în partea de nord-est  cu comuna Mihai Viteazu, în partea de est cu comunele  Istria și Săcele, în partea de sud cu comunele Mihail Kogălniceanu, Tîrgușor și Grădina iar în partea de vest  cu comunele Casimcea și Pantelimon.

Localitatea Cogealac este străbătută de  următoarele căi rutiere:

  1. DN 22 (E 87)- străbate partea de est a comunei Cogealac și face legătura între municipiile Constanța și Tulcea;
  2. DJ 226 A- străbate localitățile Râmnicu de Jos, Cogealac și Tariverde și face legătura  cu comuna Istria;
  3. DJ 226 B-străbate localitatea Cogealac și face legătura  cu comuna Grădina;
  4. DJ 222- străbate localitățile Râmnicu de Sus și Râmnicu de Jos și face legătura cu județul Tulcea în partea de nord și comuna Grădina în partea de sud.

  Distanțele între satul Cogealac, reședința de comună și satele componente sunt:

             Cogealac- Gura Dobrogei: 14 km

             Cogealac- Râmnicu de Jos: 14 km

             Cogealac- Râmnicu de Sus: 16 km

             Cogealac- Tariverde: 3 km

Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram