Hotărâri Consiliul Local.

HCL-9-2023

data emiterii
20/02/2023

Hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a valorii proiectului pentru obiectivul de investiție: „Extindere rețea de canalizare și extindere sistem de alimentare cu apă, inclusiv stații de tratare a apei în sat Cogealac, județul Constanța” în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în cadrul Componentei C1- INVESTIȚIA I1. MANAGEMENTUL APEI : „Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari  de 2000 de locuitori  echivalenți, prioritizate  prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene”

HCL - atasamente
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram