Hotărâri Consiliul Local.

HCL-9-2021

data emiterii
27/01/2021

HCL 9 2021 privind aprobarea Devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii Modernizare si reabilitare drumuri in sat Tariverde si sat Cogealac

Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram