Hotărâri Consiliul Local.

HCL-37-2022

data emiterii
09/12/2022

Hotărâre privind aprobarea SF, DALI, indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții  „Modernizare și reabilitare drumuri în sat Râmnicu de Jos, sat Gura Dobrogei, sat Tariverde (parțial), comuna Cogealac, județul Constanța", aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investitii ,,Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate
de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram