Hotărâri Consiliul Local.

HCL-36-2023

data emiterii
29/09/2023

Hotărâre privind sprobarea D.A.L.I.- documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri în sat Râmnicu de Jos, sat Gura Dobrogei, sat Tariverde(parțial), comuna Cogealac, județul Constanța”, aprobat pentru  finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HCL - atasamente
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram