Hotărâri Consiliul Local.

HCL-24-2022

data emiterii
13/07/2022

Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de
investiții: ,,MODERNIZARE ȘI REABILITARE DRUMURI ÎN  SAT RÂMNICU DE JOS, SAT GURA
DOBROGEI, SAT TARIVERDE (parțial),COMUNA COGEALAC, JUD.CONSTANTA"'

HCL - atasamente
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram