Hotărâri Consiliul Local.

HCL-19-2022

data emiterii
30/06/2022

Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici în conformitate cu OUG 4712.022 pentru obiectivul de investiții: ,,Reparații drumuri comunale în comuna Cogealac, judetul Constanța"

HCL - atasamente
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram