Hotărâri Consiliul Local.

HCL-16-2022

data emiterii
30/06/2022

Hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat în conformitate cu expertiza tehnică pentru
obiectivul de investiții: ,,Reparații drumuri comunale în comuna Cogealac, județul Constanța"

HCL - atasamente
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram