Hotărâri Consiliul Local.

HCL-12-2020

data emiterii

HCL 12-2020 privind desfiintarea Serviciului public de administrare a domeniului public si privat

Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram