NICA ILIE


Comisii de specialitate

    Comisia nr. 2 - Muncă și protecție socială, protecție mediu si turism, juridică și de disciplină - Membru

Declaratie de avere

NICA ILIE

Declaratie de interese

NICA ILIE

Primăria
Comunei Cogealac

Contact
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram