MIHAI MARIANA


Comisii de specialitate

    Comisia nr. 3 - Activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport - Membru

Declaratie de avere

MIHAI MARIANA

Declaratie de interese

MIHAI MARIANA

Primăria
Comunei Cogealac

Contact
envelope-omap-markerphone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram