Acte Necesare

Acte necesare inregistrare nastere

Acte necesare inregistrare nastere

                                     DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA NAŞTERII

Art. 17 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată art. 28 din Hotărârea nr.64/2011

 

Înregistrarea naşterii se face de structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul.

 

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:

 1. a) 15 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
 2. b) 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
 3. c) 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile;
 4. d) 30 de zile pentru copilul cu vârsta de până la un an, găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare.

În termenele prevăzute se cuprinde atât ziua naşterii, respectiv a găsirii, cât şi ziua în care se face declaraţia.

 

Înregistrarea naşterii se face în baza următoarelor documente:

 1. a) certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 2. b) actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
 3. c) certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi în fotocopie, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;
 4. d) declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei; în cazul tatălui minor acesta este asistat de reprezentantul legal.

 

În situaţia în care unul dintre părinţi sau ambii sunt cetăţeni străini, sunt necesare documentele prevăzute la alin.  (1), precum şi următoarele:

 1. a) paşaportul părintelui cetăţean străin/părinţilor cetăţeni străini, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi în fotocopie, şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare;
 2. b) certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătoriţi; originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate conform art. 72 alin. (6).

În situaţia în care ambii părinţi au vârsta sub 14 ani sunt necesare documentele mai sus prevăzute precum şi următoarele:

 1. a) certificatul de naştere al mamei şi actul de identitate al declarantului, dacă declararea naşterii nu este făcută de mamă;
 2. b) actul de identitate al reprezentantului legal al unuia dintre părinţii copilului.

 

În cazul în care căsătoria părinţilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române, se procedează la transcrierea/înscrierea în regim de urgenţă a certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine în registrele de stare civilă române; naşterea copilului se înregistrează după transcrierea/înscrierea căsătoriei părinţilor.

În cazul în care părinţii poartă nume de familie diferite sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi cel declarat, înregistrarea naşterii se face în baza declaraţiei scrise, semnată de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.

 

În cazul în care părinţii poartă nume de familie diferite, iar unul dintre aceştia este în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa cu privire la stabilirea numelui de familie al copilului, înregistrarea naşterii se face în baza declaraţiei celuilalt părinte.

În cazul în care părinţii au domicilii diferite, părintele care declară naşterea va da o declaraţie cu privire la domiciliul copilului.

 

Când declaraţia naşterii a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute, dar înăuntrul unui an de la data naşterii, înregistrarea actului se face cu aprobarea primarului, dată pe declaraţia scrisă. În cuprinsul declaraţiei se menţionează motivul întârzierii.

Mai multe informatii
Formulare Utile

Warning: Undefined array key "institutia" in /home/primariacogealac/public_html/wp-content/plugins/code-snippets/php/snippet-ops.php(582) : eval()'d code on line 25

Warning: Undefined array key "compartiment" in /home/primariacogealac/public_html/wp-content/plugins/code-snippets/php/snippet-ops.php(582) : eval()'d code on line 25

Warning: Undefined array key "categorie_anunte" in /home/primariacogealac/public_html/wp-content/plugins/code-snippets/php/snippet-ops.php(582) : eval()'d code on line 25
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram