Proiect HCL-30-2022

Proiect HCL-29-2022

Proiect HCL-28-2022

Proiect HCL-27-2022

Proiect HCL-11-2021

Proiect de hotărâre privind prelungirea HCL nr. 24/14.12.2020 privind stabilirea salariului de bază pentru funcțiile de demnitate publică, pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Cogealac, pentru angajații din Compartimentul tradiții, cultură și activități pentru tineret, precum și pentru asistenții comunitari

Proiect HCL-10-2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza UAT Cogealac, în anul școlar 2021-2022

Proiect HCL-7-2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trim. al IV-lea 2020

Proiect HCL-6-2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare drumuri în sat Tariverde și sat Cogealac”

Proiect HCL-5-2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2021 conform Legii nr. 416/2001 privind VMG

Proiect HCL-4-2021

Proiect de hotărâre privind aprobarea unei sume pentru Centrul de vaccinare Cogealac

Proiect HCL-3-2021

Proiect de hotărâre privind numire reprezentanți în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Cogealac

Proiect HCL-2-2021

Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru susținerea financiară a organizării Sărbătorii Bobotezei

Proiect HCL-1-2021

Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei Cogealac

Proiect HCL-16-2020

Proiect HCL-15-2020

Proiect HCL-14-2020

Proiect HCL-9-2020

Proiect HCL-8-2020

Proiect HCL-7-2020

Proiect HCL-4-2020

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Top envelope-omap-markerphoneglobefaxphone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram