Primăria Cogealac

ANUNȚ AJUTOR ÎNCĂLZIRE LOCUINȚE SEZONUL RECE

Anunturi Publice > Generale > ANUNȚ AJUTOR ÎNCĂLZIRE LOCUINȚE SEZONUL RECE

ANUNȚ AJUTOR ÎNCĂLZIRE LOCUINȚE SEZONUL RECE

Data publicarii : 2 noiembrie, 2020

ANUNȚ AJUTOR ÎNCĂLZIRE LOCUINȚE SEZONUL RECE

NOIEMBRIE 2020 - MARTIE 2021

Primăria Comunei Cogealac, județul Constanța  informează că, începând cu data de 01 noiembrie 2020, persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2020 - martie 2021, de la sediul primăriei sau de pe siteul autorității respectiv, www.primariacogealac.ro 

Depunerea actelor necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire se face la sediul primăriei, de luni până joi, între orele 8.00-16.00 şi vineri, între orele 8.00-14.00.

 Compartimentul de asistență socială oferă informații suplimentare cu privire la depunerea dosarelor la sediul primăriei, Biroul nr. 2, persoane de contact Tocica Giorgiana, Munteanu Florentina.

Ajutorul de încălzire se acordă în baza O.U.G. nr.70/2011, actualizată, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni ori combustibili petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar pe membru de familie este de cel mult 750 lei. În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale. Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

 

Acte necesare acordării ajutoarelor la încalzirea locuinței pentru sezonul rece noiembrie 2020-martie 2021

 

-copii dupa actele de identitate (C.I., B.I, certificate de nastere);

-documente privind veniturile nete: adeverinte de salariu, indemnizatii, cupon de pensie, somaj;

-adeverință taxă și impozite;

-adeverință rol agricol;

-copie dupa factura de utilitati pentru solicitantii ajutorului la incalzire a locuintei cu gaze naturale sau energie electrica;

-copie dupa contractul de inchiriere, comodat, concesiune pentru persoanele care au calitatea de chiriasi, comodatari, etc.

               -acte doveditoare privind dobândirea locuinței.

IMPORTANT

                     Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire. Orice modificare a datelor declarate iniţial se va aduce la cunoştinţa Compartimentului asistență socială din cadrul Primăriei Cogealac în termen de 5 zile de la data modificării (de exemplu: componenţa familiei, venituri, bunuri deţinute în proprietate etc.).

 

          Atașăm prezentului anunț lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului de încălzire a locuinţei.

 

 

CONDUCEREA,

 

Top envelope-omap-markerphoneglobefaxfile-pdf-ophone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram